Михуатанг 米花糖
В переводе Анастасии Белоусовой

В Китае отец часто брал меня на гумно
На гумне казахи стригли овец на скорость
На краснокирпичных стенах гумна красными иероглифами на языке ханзу красовались слова социалистического Маузодуна.
Значения мы им никогда не придавали, только торопились приступить к еде, которую взяли на обед.
Ту еду я тоже забыл.
Только крик старого китайца михуатаааанг, михуатаааанг стоит в ушах.
Его чёрный китайский велосипед, его сладкий михуатанг,
Его бедная одежда и скромный вид, они всплывают в памяти только образом доброго человека.
Он умер уже наверное...
Mi Hua Tang
В переводе Богдана Пьясецки

In China my father would take me to the threshing floor.
On the threshing floor Kazakhs would hold sheep shearing contests.
On the red brick walls of the threshing floor red letters spelled out quotes from socialist leader Mao Zedong.
We never paid them any mind, everyone just rushed to eat the lunch they'd brought from home.
I have forgotten those lunches.
What I do remember is the old Chinese man yelling "mi hua taaaaang, mi hua taaaaang"
I remember his Flying Pigeon bicycle, the sweet smell of his mi hua tang
his humble clothes and look. In my memory, they all add up
to what seems like a perfectly nice man.
He is probably long gone.

ТИЛЕК ЫРЫСБЕК

Михуатаң
Язык: казахский
Әкем мені қытайда үнемі қырманға алып баратын
Қырманда қазақтар жарысып қойдың жүнін қыратын
Қызыл кірпішпен қаланған қырман қабырғаларында қызыл әріппен ханзу тілінде социалистік Маузодуң сөздері жазылып тұратын.
Біз оған ешқашан мән берген емеспіз, Тек бәрі түскі асқа әкелген тамақтарын жеп тауысуға асығатын.
Ол тамақтарды да ұмытқам.
Тек михуатааааң, михуатааааң деп айқайлайтын кәрі Қытайдың дауысы әлі құлағымда.
Оның Қытайлық қара велосипеді де, жұпар аңқыған тәтті михуатаңы да
Жұпыны киімі де түр сипаты да, оны маған сүйкімді адам бейнесінде ғана есіме түсіреді.
Об авторе
Родился в ауле Тургенбулак, Мунгулкурского района Синьцзян-Уйгурской автономии в Китае. Поэт, переводчик. Переводил на казахский Хулио Кортасара, Сэмюэля Беккета, Томаса Элиота и др. авторов.
Об авторе
Родился в ауле Тургенбулак, Мунгулкурского района Синьцзян-Уйгурской автономии в Китае. Поэт, переводчик. Переводил на казахский Хулио Кортасара, Сэмюэля Беккета, Томаса Элиота и др. авторов.